EoC
Ethernet over Coaxial cable
  • Testy rychlosti


  • Testy odezvy


  • Vyzařování do horních radiových pásem